Wedding Organizer

~To Wasz Wielki Dzień! Pierwszy wspólny Wielki Projekt!

Poznaj Swój Organizer!

+ Odliczanie do Waszego Wielkiego Dnia
+ Podsumowanie
+ Lista zadań
+ Lista gości
+ Budżet/Wydatki
+ Lista usługodawców

Pomocnicza lista z zadaniami
Lista z wykonanymi zadaniami
Zapisuj zmiany, które będą dostępne w aplikacji mobilnej i internetowej!
+ Zarządzaj budżetem!
Nadawaj priorytety zadaniom

Importuj i exportuj listę gości
Oznacz gości ze specjalnym jedzeniem
+ Zaplanuj listę rezerwową